PW KABO

Czym nasza firma się zajmuje:
Ubezpieczenia

Nasi specjaliści zajmują się pracami z zakresu ubezpieczeń.
Pomagamy wybrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla osób prywatnych jak i dla firm.

W swoim zakresie posiadamy ubezpieczenia:
Na życie
Komunikacyjne
Turystyczne
Na dom, bądź mieszkanie
Inne

HACCP, GHP, GMP

Nasi specjaliści realizują działania z zakresu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji GHP oraz GMP.
Przeprowadzamy szkolenia personelu z wyżej wymienionych zakresów.
Przeprowadzamy wsparcie w realizacji decyzji pokontrolnych.

BHP, PPOŻ

Nasi specjaliści realizują działania z zakresu służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Zajmujemy się wsparciem firm w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciw Pożarowej.
Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe oraz sporządzamy dokumentacje z zakresu BHP, między innymi oceny ryzyka zawodowego, dokumentacje powypadkowej i rejestry.

Kontakt