Bezpłatne seminarium w Łomży

Zapraszamy na bezpłatne seminarium zorganizowane w ramach programu prewencji wypadkowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracodawców, pracowników z sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, edukacja z obszaru działania ZUS Oddział Białystok

Temat seminarium:
Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, upominki oraz Zaświadczenie uczestnictwa W seminarium.

Termin seminarium – 28 lipca 2017 roku; Od godz. 9:00 do 15:00
Miejsce seminarium – Park Przemysłowy Łomża, Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, 18-400 Łomża

formularz zgłoszeniowy