Bezpłatne szkolenia w województwie podlaskim

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zorganizowane w ramach programu prewencji wypadkowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Tematyka seminariów:

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach eliminowania i ograniczania tych zagrożeń, jak również o sposobie postępowania w sytuacji gdy dochodzi do tych zdarzeń.
  • kurs udzielania pierwszej pomocy

Każdy z uczestników otrzyma:

  • materiały szkoleniowe
  • upominki
  • zaświadczenia zgodne z obowiązującymi przepisami

Zgłoszenie: Białystok-tabela-zgłoszenie

Telefon: +48 501 826 494
E-mail: szkolenia@pwkabo.pl

Białystok - Bezpłatne szkolenie