Dokumentacje i szkolenie BHP

logo

Wykonujemy dokumentację oraz realizujemy szkolenia w dziedzinie BHP* :

 1. szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny),

 jak również okresowe bhp skierowane do:

 1. osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 2. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 3. osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-­technicznych,
 4. osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno­-biurowych.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)
ISAP .

Pozostałe obszary naszych działań to:

 • szkolenie  pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dokumentacja i szkolenie ewakuacyjne,
 • dokumentacja i szkolenia ppoż.

Ponadto wykonujemy dokumentację i realizujemy szkolenia z obszaru:

 • HACCP,
 • GHP,
 • GMP.

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@pwkabo.pl

tel. 501 826 494

Formularz zgłoszenia